Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it have Pass-Through Charging?

Ερώτηση από BG451545425 επί 2022-04-28 09:44:57

RobertoRica Sorry but I don't understand the reply, Can AC outputs be used while it is charging? the question is not how many outputs it has, it is in the description, we want to know if it can be used to power a devide (AC device, for example, a fridge) at the same time that it is conected to a plug or to a solar panel and it is charnging.

2022-06-13 07:47:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How is possible to link this device with Alexa/Google home?

Ερώτηση από jonsey επί 2018-11-22 02:26:40

RobertoRica For Alexa, only english version not spanish. Para Alexa, solo la versión en ingles, el español no está soportado y no se puede instalar el skill necesario. Esperemos que saquen pronto la versión de español para poder utilizarlo y comprar más cosas de esta marca

2019-06-13 06:30:59 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)