Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can this rope used for life rope?

Ερώτηση από KAZNYAN επί 2019-10-25 12:33:16

slliws I would not put my hands in the life of a rope so small.

2021-09-17 07:48:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Will flysky version work with cheap flysky fs-i6 transmiter?

Ερώτηση από cinek9993 επί 2018-11-07 04:23:40

slliws It should work with same Brand yes.

2021-09-17 07:47:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)