Όλα τα μηνύματα

Ερ: Bonjour le masque est lavable et réutilisable?

Ερώτηση από bpasquet28 επί 2020-05-03 10:54:01

micbat Pensodi si non l'ho ancora ricevuta

2020-05-12 10:58:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does the plastic shield cover the face?

Ερώτηση από nrenaud4 επί 2020-04-30 09:17:12

micbat Nonl'ho ancora ricevuto, ma penso di si

2020-05-12 10:57:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)