Όλα τα μηνύματα

Ερ: É possível fazer um pedido duas baterias junto com a compra do drone?

Ερώτηση από Rodrigo Rezende N Silva επί 2020-10-27 01:21:48

Diomarcoelho Sim vc pode selecionar a opção com 1,2ou 3 baterias

2021-03-13 08:23:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Não consigo fazer o pedido em 6x como faço?

Ερώτηση από BG253335438 επί 2020-08-02 11:07:12

Diomarcoelho Bom o meu dividir em 10

2021-02-26 09:36:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it have a CE certificate?

Ερώτηση από BG428391525 επί 2021-02-19 03:26:11

Diomarcoelho Não sei dizer

2021-02-26 09:36:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: posso comprar o drone com a opção de 2 baterias pra enviar pro Brasil ?

Ερώτηση από KleytonFarias επί 2020-06-28 08:59:51

Diomarcoelho Pode sim! Comprei com 2 bateria

2021-02-26 09:35:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hi! Is this available?

Ερώτηση από BG568149140 επί 2020-09-06 09:41:27

Diomarcoelho Ainda não receber assim que chegar testarei

2021-02-14 03:51:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)