Όλα τα μηνύματα

Ερ: hi this connector can hold DC how many amp the load

Ερώτηση από Goh Chin huat επί 2020-01-20 01:37:16

OMKober Not so much, had a LED string with 5 meter and 300 pearls at 12V. That was too much, heat brings it down.

2022-10-23 11:51:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does this smartphone have or allows to activate the emergency cell broadcast function?

Ερώτηση από drivera1704 επί 2019-07-09 12:24:07

OMKober I don't know this

2022-10-23 11:47:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)