Όλα τα μηνύματα

Ερ: Where can i download the manual? I lost mine. Thanks

Ερώτηση από OMKober επί 2022-11-10 08:12:31
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: hi this connector can hold DC how many amp the load

Ερώτηση από Goh Chin huat επί 2020-01-20 01:37:16

OMKober Not so much, had a LED string with 5 meter and 300 pearls at 12V. That was too much, heat brings it down.

2022-10-23 11:51:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does this smartphone have or allows to activate the emergency cell broadcast function?

Ερώτηση από drivera1704 επί 2019-07-09 12:24:07

OMKober I don't know this

2022-10-23 11:47:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does the 7.1-Type work with ubuntu? Can bluetooth turned off?

Ερώτηση από OMKober επί 2021-02-13 06:13:47

Oscar_Carvalho00 yes

2022-05-10 04:03:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Dear BW-BR7 Owners! Has anyone been able to pair Airpods 2?

Ερώτηση από Peter επί 2021-12-12 04:36:54

OMKober Sorry, have no Airpods 2! No apple(things) at all.

2022-01-20 07:38:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this mobile support in India

Ερώτηση από mukeshsahu650 επί 2019-02-24 11:24:18

OMKober Sorry, don't know this

2022-01-05 01:22:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it a 5 g supported phone

Ερώτηση από Sachin Sharma επί 2018-10-14 06:47:15

OMKober Sorry, don't know this

2022-01-05 01:22:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

OMKober Sorry, don't know this

2022-01-05 01:22:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)