Όλα τα μηνύματα

BG513421110 Alternative placement for radial Elko.

2023-03-15 06:27:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the third pole on the female contact?

Ερώτηση από Arnror επί 2022-09-01 03:35:28

maurits The innermost negative terminal on the socket is connected to the negative pole of your equipment's internal power source (usually batteries), and the outermost ("third") negative terminal completes the negative line to your equipment. When a plug from an outside power source is inserted into the plug, it disconnects the batteries, and supplies its own power to your equipment. (Of course the plug's positive terminal (the centre one) must be connected to the your equipment's positive line.)

2022-09-02 10:33:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Why there is no UK plug?

Ερώτηση από Fai00 επί 2022-02-01 11:20:23

maurits It seems all the ones with UK plugs have been sold out. Ust get yourself a US to UK adaptor plug. Voltage will be OK since the AC adaptor is rated for 100 to 240 volts.

2022-02-01 12:33:19 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: where I can find BTMate app ? Not available in play store

Ερώτηση από kdrmanoj επί 2022-01-15 03:45:37

maurits It seems BTMate is an iOS (Apple) only app. Maybe a similar Android based app will also work.

2022-01-15 04:05:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can this work to engrave on gold/silver jewellery?

Ερώτηση από BG131049114 επί 2021-12-27 08:29:37

maurits Lasers generally do not do well on reflective surfaces, and metal could be a problem for a weakish laser like this. Maybe one can experiment with temporarily painting the surface with paint, and remove it after lasering.

2021-12-28 04:51:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: which kind of cartridge are using for this, magnetic or ceramic?

Ερώτηση από mailtomejoe επί 2019-03-13 03:34:32

maurits Probably ceramic.

2021-11-15 08:05:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I'm seeing 4 holes for the mids and subs, does this mean we can connect 2mids and 2 subs?

Ερώτηση από BG318532545 επί 2021-10-21 06:43:50

maurits No, if you look at the picture of the back of the circuit board, you will see that those holes are connected, thus the same terminal.

2021-10-21 09:30:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)