Όλα τα μηνύματα

m3ch The listing is for 1M 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 AWG Silicone Wire SR Wire. You can select the size you want. But only the 16 is available at the moment, which is why the other sizes are greyed out as selections. This isn't rocket surgery.

2022-08-03 08:57:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

BogumMatt It is the special battery of UV-82. Maybe you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team to solve this problem

2017-11-24 05:18:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)