Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it come with an ignition kit? and the tank?

Ερώτηση από BG183716444 επί 2023-06-29 10:36:38

allaboutmike Glow engines use glow plugs, not spark plugs, therefore they don't need an ignition kit. That's also why it runs nitro fuel, not petrol (gas) like your car does.

2024-01-18 08:26:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)