Όλα τα μηνύματα

Ερ: ia it can block bluetooth?

Ερώτηση από BG241356323 επί 2021-01-16 06:30:39

Bakhtjamal I didn't check with Bluetooth but power supply hanging if near

2021-01-19 11:30:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What flux is good to use with this product?

Ερώτηση από BG521122154 επί 2021-01-19 08:33:26

Bakhtjamal any flux u can use because this product melting easily

2021-01-19 11:29:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)