Όλα τα μηνύματα

Ερ: is the antenna RCHP or LCHP?

Ερώτηση από bigperv79 επί 2021-07-22 06:55:02

Владимир На аналоге всё антенны RCHP

2022-10-23 02:58:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: bought without receiver, where do I plug in my rsxr into this bad boy?

Ερώτηση από bigperv79 επί 2021-09-01 10:01:15

BG374025623 OMG moron, this has to Be a joke

2022-02-27 11:03:04 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: When will this be available with receiver?

Ερώτηση από bigperv79 επί 2021-08-02 11:55:37

lutfiihanafi17 yes optional

2021-11-19 08:59:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: why won’t this thing bind with QX-7? frysky is frustrating

Ερώτηση από bigperv79 επί 2021-06-28 07:52:23

singled I think there should be no problem to bind them, if friskay is installed on both devices

2021-06-29 12:15:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: anyone know how to get this thing to bind with a Taranis X7? keep getting RX Failsafe

Ερώτηση από bigperv79 επί 2021-03-13 10:48:15

lmml While you bind to X7, the receiver light has any change?

2021-04-08 04:15:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does the flysky FS i6 remote work with this?

Ερώτηση από bigperv79 επί 2020-09-19 10:02:18

Tranji Souder un récepteur compatible avec la radio

2020-09-29 03:40:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: when will this be restocked?

Ερώτηση από bigperv79 επί 2018-01-30 07:30:23

Samonia stop selling

2018-01-30 11:48:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: when will this be restocked?

Ερώτηση από bigperv79 επί 2018-01-30 07:30:01

Archipe lago stop selling

2018-01-30 11:49:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)