Όλα τα μηνύματα

Ερ: i receive the gimbal camera protector and was broken....can you send me an other?

Ερώτηση από Dikaios22 επί 2019-09-26 08:31:44

mikey111 contactcustomer services,

2021-08-05 03:33:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how to work?

Ερώτηση από Abimanyu83 επί 2019-12-24 07:33:41

Dikaios22 it works with the Mavic air 2?

2020-06-23 02:34:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Can we have more infos about Fimi Care ? Thanks

Ερώτηση από manopi επί 2020-04-02 05:35:46

Dikaios22 i lost it in the sea water...... suddenly broke the one arm and fell into the water.....i don't believe it...... how can i buy only the drone;

2020-06-09 02:10:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (109)

Gazpacho Inavailable now.

2020-02-27 02:01:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)