Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it suits for H96 MAX RK3318 4GB RAM 64GB android tv box?

Ερώτηση από maddyrafi επί 2019-11-09 12:45:12

AtefTohamy Yes,It's

2021-10-17 12:17:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Very good product but why probe cables not modular? What will we do if it's broken?

Ερώτηση από gamehunter83 επί 2021-01-15 12:06:38

AtefTohamy Thereis similar instruments come with removable cables, even from same manufacturer MT11...etc.

2021-10-17 12:17:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: I play xbox games on my android phone (redme note 4) will it work or support???

Ερώτηση από BG211212917 επί 2020-06-18 06:24:52

AtefTohamy no idea

2021-09-07 01:54:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is it fit for GW22 smart watchh

Ερώτηση από Kithuru επί 2021-08-27 10:40:55

AtefTohamy yes, it support

2021-09-07 01:53:33 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this fit for Amazefit Verge Lite?

Ερώτηση από tusharshetty970 επί 2019-08-15 04:08:20

AtefTohamy Yes, it fits with Amazefit verge lite

2021-06-15 01:31:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Why when I unplug it, it just close? What does battery do?

Ερώτηση από BG571817494 επί 2021-06-12 05:21:33

AtefTohamy The battery is not providing operating power, it's to keep the settings memory like time settings, alarms...etc

2021-06-15 01:27:42 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)