Όλα τα μηνύματα

Ερ: this item can be use in Indonesian?

Ερώτηση από BG451144434 επί 2020-02-08 12:35:06

roninmur yes

2020-12-15 12:34:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What does RGB + CW + WW mean?

Ερώτηση από Rpeijffers επί 2020-01-26 02:12:58

roninmur hi, warm white and cold white and RGB color red green blue.

2020-03-23 01:33:38 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: if it’s not connected to the wifi, can it be controlled by the remote?

Ερώτηση από Alecu28 επί 2020-01-05 09:09:41

roninmur Yes.works with remote

2020-03-05 06:29:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)