Όλα τα μηνύματα

Ερ: o many they came ? just 1 o 2 ?

Ερώτηση από ALvez Rmz επί 2018-04-09 12:38:03

Vitor Dias 2.

2022-03-02 04:23:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will fit in one 94107 pro off road buggy?

Ερώτηση από ALvez Rmz επί 2018-04-07 02:34:48

JimmyLeo If your model is a 1:10 HSP then yes it will fit

2022-02-02 01:55:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will fit in One Aprilia SR50 ?

Ερώτηση από rmfpvz επί 2020-10-25 10:25:48

The seller Dear customer, Could please contact our customer service : cservice@banggood.com freely or live chat? Please send us some pictrues or more parameter to show your problem. we need to know more about your motor Best regards

2020-11-04 06:12:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hi what's the best 3s battery for this wizard x220

Ερώτηση από ALvez Rmz επί 2018-03-29 07:44:00

Felicia You can choose 3S 1500-1800mah battery.

2018-04-08 03:30:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)