Όλα τα μηνύματα

Ερ: How to change the inbuilt battery? Cannot find a way to open it. Please help.

Ερώτηση από Tesla επί 2021-08-04 02:09:55

Angelo I do not think it is possible,, You better find the laser where it is or You may probably destroy it!

2021-08-05 05:44:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Hiw many cycle life ?

Ερώτηση από BG415143171 επί 2021-05-23 03:53:35

Angelo Around 1000 times!

2021-05-23 08:34:07 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Меня не обманите?

Ερώτηση από sergejkuznecov476 επί 2018-11-21 05:41:42

Angelo VHOML

2021-05-06 03:25:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)