Όλα τα μηνύματα

Ερ: Where can get the electrodes and plug in ? Thanks .

Ερώτηση από JMiguel JP επί 2021-04-11 04:07:19

ressoneca Inlocal stores. It is compatible

2021-04-23 04:25:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

ressoneca Yes,when you choose without plug all you get is a Ground clamp Welding tongs Pair of gloves. That's in the image. The price is different and very low.

2021-04-23 04:24:14 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what kind of welding is thise? DCEP or DCEN?

Ερώτηση από BG181134843 επί 2021-01-08 08:58:23

ressoneca Sorry for the delay but I had to investigate. This is DCEP welding. DCEP means Direct Current Electrode Positive or Direct Current Reverse Polarity. In this process, the electrode is connected to the positive terminal of the power source and the base metal to the negative terminal.

2021-01-16 06:58:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: how to send back the item?

Ερώτηση από BG181134843 επί 2020-12-30 07:16:28

ressoneca I once had to return something on eBay and I had to send a copy of the post office ticket. It's the proof you send it back. That's all I can say to you. Sorry and a Happy new year

2020-12-31 03:15:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

ressoneca Yes you can. Just contact the vendor's store and ask directly.

2020-11-17 04:46:12 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

ressoneca Because the image is not what you are buying. Be careful when shopping, some suppliers are sly. They mix 2 or 3 different types of machines and also the cables and gloves bundle. If you buy the cheaper without confirming, you buy the bundle....

2020-10-26 04:05:00 Βοηθητικός (5)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

ressoneca Skmei is not reliable. Tried to download manual because mine came without one and Skmei have rare manuals to donload. No good support

ressoneca 07/10/2020
0
Σχόλια (1)

Ερ: How long are the welding leads?

Ερώτηση από springlands13 επί 2020-09-01 10:20:06

ressoneca Youcan buy leads as you like because the machine is not sold with theme. But the price is very well for this product.

2020-10-07 12:15:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

ressoneca Nopercebo muito bem espanhol mas a mquina que comprei funciona a 220 V e no trz cabos mas funciona muito bem

2020-10-07 12:13:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)