Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi.When will be avilable in Eu?

Ερώτηση από BG563818494 επί 2021-08-28 12:24:55

pescilucca don't buy will deceive you the next day a lot of things went wrong for me. and the tires blow out from the start and they didn't want to replace me. for 20 or so days they have been teasing me they don't want to replace me.

2022-02-27 01:53:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hello, how long to deliver to london

Ερώτηση από BG113995381 επί 2021-10-17 12:12:17

pescilucca don't buy will deceive you the next day a lot of things went wrong for me. and the tires blow out from the start and they didn't want to replace me. for 20 or so days they have been teasing me they don't want to replace me.

2022-02-27 01:53:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

pescilucca don't buy will deceive you the next day a lot of things went wrong for me. and the tires blow out from the start and they didn't want to replace me. for 20 or so days they have been teasing me they don't want to replace me.

2022-02-27 01:52:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)