Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the correct price $16 or €25

Ερώτηση από Keith επί 2020-08-13 07:42:24

Nic I get it $18.99

2020-08-17 02:32:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Xxpedop Dear customer, Yours connection is wrong, the line needs to be connected to the battery of the vehicle, and the ignition line is not connected. If the ignition line is connected, only the vehicle started to power the equipment. Not connected to the oil pump, it is need to find the fuel pump line cut and then connected. If you have any other question please contact our customer service : cservice@banggood.com freely. Best regards

2019-08-26 10:22:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it have ctcss and split TX and RX freq on UHF?

Ερώτηση από Keith επί 2019-02-19 11:43:09

Rachel yes

2019-03-04 03:05:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: CTCSS ? CHANNEL SPACING 25kcs?

Ερώτηση από Keith επί 2019-02-18 12:09:57

Celeripedean 1-3KM.

2019-03-07 01:43:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)