Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is connector size? 4m or 6.5m?

Ερώτηση από irarkh επί 2020-08-22 12:38:37

AlyoLaz 4mm

2022-06-14 12:16:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How much mah can be used with this esc

Ερώτηση από BG211633441 επί 2022-06-01 10:50:19

AlyoLaz I think 6s

2022-06-14 12:15:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)