Όλα τα μηνύματα

Ερ: input voltage?

Ερώτηση από mrjanzki επί 2020-06-29 01:45:39

Acarophobia sorry, i do not know about it. you could contact the supplier for help.

2020-07-06 09:29:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does the Android On this phone support multi user? so 2 or more accounts On one phone?

Ερώτηση από mrjanzki επί 2018-12-29 03:42:22

Trapezoid one account.

2019-01-04 03:32:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

mrjanzki Had ik ook, het zijn delen van een meter die aan elkaar gesoldeerd zitten, even hard drukken op de rand waar de leds uit zijn als ze dan weer gaan branden moet die even goed gesoldeerd worden.

j.v.Bommel 02/01/2018
0
Σχόλια (1)