Όλα τα μηνύματα

Ερ: How does the "repeater" function work?

Ερώτηση από jonpschmidt επί 2019-07-15 08:37:51

Yvan isa relay station that picks up our signal, boosts it and retransmit it.

2021-02-15 07:38:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG122178544 CTs cannot measure DC, by laws of physics. You need a shunt with voltage sensing to calculate the current, or a hall effect sensor setup with de-gaussing etc.

2020-09-09 11:22:48 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Will it work with spektrum dsm2/dsmx transmitters?

Ερώτηση από Jason επί 2019-04-30 09:24:47

jonpschmidt BNF means it should. Unless they screwed up the listing, yes.

2019-05-13 04:27:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: the stering is proportional ? proportional servo in the stering?

Ερώτηση από alcindo nascimento επί 2018-12-15 02:11:33

jonpschmidt No steering is not proportional, and throttle is not proportional.

2019-01-07 05:52:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can it take a 14500 Li-On battery?

Ερώτηση από Jonpschmidt επί 2018-04-06 12:13:34

Rhubarb It is best not to use the 14500 battery because it is somewhat different from the AAA battery.

2018-05-07 08:28:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can it take a

Ερώτηση από Jonpschmidt επί 2018-04-06 12:12:57

Gossamer ? what do you mean

2018-05-07 08:36:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)