Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does this tilt up and down?

Ερώτηση από Mladen_Delija επί 2020-07-13 10:22:25

dhmhtrhs28 yessss

2023-05-03 09:01:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

dhmhtrhs28 δε το γνωρίζω

2023-02-12 05:56:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: do you have stereo android 7 inch 4 GB ram ?

Ερώτηση από BG503614166 επί 2023-02-11 09:25:14

dhmhtrhs28 I don't my friend. sorry!

2023-02-12 05:56:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it good for Mazda 5 2008 (CR19)?

Ερώτηση από qra69 επί 2020-05-09 10:51:05

dhmhtrhs28 I have mazda 626(2003) and very good

2023-02-12 05:53:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: server connection?

Ερώτηση από dhmhtrhs28 επί 2021-01-11 02:56:11

Lorte no, it work with Cell or alexa

2022-01-12 01:41:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: only go pro hero 8?

Ερώτηση από dhmhtrhs28 επί 2021-05-06 12:46:01

The seller yes

2021-06-04 04:47:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)