Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this compatible with RunCam Split 2s ??

Ερώτηση από SykkyB επί 2019-01-10 04:09:17

HorisFPV Yes

2022-02-16 11:37:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Esta listo para volar o falta de bajar algo o app además de la de dji?

Ερώτηση από BG572823211 επί 2022-01-17 12:22:40

HorisFPV Youmust have, in addition to this drone, a radio and an FPV goggle and your brand is BETAPFV

2022-02-16 11:37:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: cable infomation? i need cable 16pin, 0,5mm.

Ερώτηση από duypro2 επί 2019-07-17 11:40:10

HorisFPV nocompatible for you!

2022-02-16 11:35:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hi, does it fit XSR-M receiver?

Ερώτηση από BG953504442 επί 2021-07-12 01:58:15

HorisFPV No

2021-08-10 02:57:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)