Όλα τα μηνύματα

temporalflux It is a 9x9mm mounting pattern. Motors with a 12x12mm mounting pattern won't fit, even if you only use 2 screws.

2020-09-24 08:59:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)