Όλα τα μηνύματα

Ερ: can e009 bind with RadiomasterT16?

Ερώτηση από BG113217155 επί 2021-01-08 01:33:07

BG934454161 maybe

2022-04-07 11:46:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: what is name firmware for inav?

Ερώτηση από RomanKrasnov επί 2022-01-29 01:25:02

Monkeyfpv The target it furyf4osd

2022-01-29 01:39:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what software to use on inav?

Ερώτηση από RomanKrasnov επί 2022-01-29 08:02:17

Hobb7 sorry but what you mean? iNav is a kind of firmware to run the FC, if you don't want to go with iNav go with betaflight for example

2022-01-29 12:31:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is there a built-in compassjQuery111304667462912664435_1638905354909???????????

Ερώτηση από RomanKrasnov επί 2021-12-07 01:39:12

Encephaloid With no compass !

2021-12-22 03:08:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: please tell me, GPS with a compas?

Ερώτηση από RomanKrasnov επί 2021-12-07 04:45:40

Lee with no compas

2021-12-22 03:08:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

RomanKrasnov please tell me, GPS with a compas?

Galefabio 06/10/2021
0
Σχόλια (1)

RomanKrasnov please tell me, GPS with a compas?

Lagartixa81 27/09/2021
0
Σχόλια (2)

Ερ: is it compatiblewith dji goggles?

Ερώτηση από BG571054334 επί 2021-09-26 01:10:40

RomanKrasnov no it is analog dron have dvr hd

2021-11-25 06:22:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: when will there be a new arrival?

Ερώτηση από RomanKrasnov επί 2021-11-08 02:49:08

TheGamma puufff, llevó un tiempo sin verlos, siempre te puedes pillar uno 2 o 3S y ponerle la cámara 4k, ya que ha este le falta un poco de potencia al ser solo 1S

2021-11-08 05:15:49 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)