Όλα τα μηνύματα

Ερ: Where are the instructions in English please ?

Ερώτηση από Roger επί 2022-03-08 03:40:55

raffomi Nellaconfezione che e' arrivata a me leistruzioni in inglese NON ERANO PRESENTI ... ho contattato il centro assistenza per segnalarelacosa ... hanno detto che mi avrebbero fatto sapere ... ma attualmente non ho ancora ricevuto risposta.

2022-03-12 05:44:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Why is Putin in the picture?

Ερώτηση από DaveVdE επί 2021-01-04 09:05:25

Roger If you need to ask, you couldn't possibly understand. Nor do I....

2021-01-04 03:39:29 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does anybody know he size of the DC connector for this product please ?

Ερώτηση από Roger επί 2020-04-19 04:41:10

Blissful hi , u need to ask the cs.

2020-05-11 04:38:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)