Όλα τα μηνύματα

Ερ: Est-ce bien des cartouches HEWLETT-PACKARD utilisées dans cette imprimante ?

Ερώτηση από Bob7180 επί 2020-01-14 10:31:52

hbygghu Don'tbuy this printer, no instructions, no compatible cartridges, no answers or help from seller

2020-06-13 04:34:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Quelle est la différence entre les différents flacons ?

Ερώτηση από Bob7180 επί 2020-03-05 03:41:59

linli1 Hello, the glue bottles of different colors are just different colors.

2020-03-16 02:57:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: N'achetez pas c'est une nouvelle arnaque de Banggood !

Ερώτηση από Bob7180 επί 2020-02-17 11:59:17

jiangrong8 I am quite sorry about that.

2020-02-18 09:52:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how to change language? it's Chinese and I want it in English

Ερώτηση από beedo101 επί 2020-01-13 10:18:24

Bob7180 Tu risques fort de rester avec la langue chinoise ! et ne compte pas sur le service Banggood pour t'aider !

2020-02-17 11:55:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can it print on both glass and paper box materials?

Ερώτηση από safitvb επί 2019-12-12 06:56:46

Bob7180 Si la machine fonctionne ! ne pas oublier que c'est du matériel chinois ! Et ne pas compter sur le service après vente de Banggood !

2020-02-17 11:52:56 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can be print batch no

Ερώτηση από harib6707 επί 2019-12-16 09:52:45

Bob7180 Si la machine fonctionne ! ne pas oublier que c'est du matériel chinois ! Et ne pas compter sur le service après vente de Banggood !

2020-02-17 11:52:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Bob7180 En effet, j'ai le même problème ! Bonne chance à toi avec le service après vente de Banggood ! Je crois que tu peux jeter l'appareil à la poubelle et oublier tes sous !

2020-02-17 11:49:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: DOES THIS MACHINE WORK AND PRINT IN WHICH LANGUAGES?

Ερώτηση από masterfilder επί 2020-01-30 06:29:12

Bob7180 en chinois si la machine fonctionne ! c'est pas encore gagné !

2020-02-17 11:45:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)