Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can you supply this with a SMA - M fitting?

Ερώτηση από Francois επί 2021-12-21 09:22:18

abiskero Ifthere are none on the Banggood portal, you should try to search for it on another platform on the web.

2022-06-27 04:52:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

abiskero Tenteentrar em contato com o atendimento ao cliente informando que a entrega nunca ocorreu. Eles vo apurar e iniciar a prtica de envio do sistema ou melhor a prtica de reembolso do total pago. https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2022-06-27 04:50:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this good for night dive fishing sir/maam??

Ερώτηση από BG101748172 επί 2022-02-27 11:17:56

abiskero I apologize but I did not understand your question as I am not a fisherman. I know it is not suitable for spearfishing, it works like a normal flashlight.

2022-02-28 06:02:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it works from mobile phone

Ερώτηση από BG522044395 επί 2021-10-23 11:51:23

abiskero Couldyou rephrase the question? The cam can be managed via a special app.

2021-10-27 07:15:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: ready stock or no? include battry?

Ερώτηση από AwStore επί 2021-07-29 05:42:25

abiskero Readystock, Battery Configurations: 1x 18650 battery (Not Included)

2021-10-27 07:14:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: one piece for 9.5 or one pair for 9.5,??

Ερώτηση από Atul επί 2021-09-11 07:41:35

abiskero Inthe "Size 3 (US):" options you can choose between "1" and "2", where 1 stands for an object, 2 stands for a pair.

2021-10-27 07:13:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Stainless Steel or Steel?

Ερώτηση από Ewerson επί 2021-10-23 08:23:49

abiskero Stainless steel...

2021-10-25 11:26:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: This camera isn’t working without Wi-Fi?

Ερώτηση από BG510189113 επί 2021-10-16 06:12:25

abiskero Wi-Fi is required for configuration and live viewing or consultation of any video recorded on SD. Wi-Fi is not strictly necessary for SD recording.

2021-10-18 05:03:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)