Όλα τα μηνύματα

FunAndGAmes Mine shipping with 3 blade props and 1404 4500kv motors. Ordered some 5 and 6 blade props as well to try out, they’re disposable products at the end of the day.

2021-07-20 09:08:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: price check

Ερώτηση από FunAndGAmes επί 2019-06-25 11:52:36

Rachel price is correct, the brand is Keith

2019-07-01 01:44:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)