Όλα τα μηνύματα

Ερ: Netflix is playing on SD definition or it can play HD definition?

Ερώτηση από kmaliagkas επί 2021-09-12 04:28:28

Jose Pinto Yes it play HD

2022-01-26 09:58:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

kmaliagkas This board is pre-amplifier. You have to connect on other audio device or purchase an amplifier board.

2021-09-21 03:28:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Conatus The binding method is the same as the original quadcopter, you can use it according to the previous instructions.

2021-05-07 05:24:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)