Όλα τα μηνύματα

Ερ: Which insert can I use for this product?

Ερώτηση από Pispoli επί 2018-11-26 01:49:17

BG946518213 OK

2021-07-10 06:33:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can you use 12.7mm Shank Cutters?

Ερώτηση από Pispoli επί 2020-11-01 11:20:16

sbadaoy Yes I can use it

2021-01-12 01:55:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How many kg. of weight carry for couple?

Ερώτηση από Pispoli επί 2019-01-21 09:33:19

PanRider I use them with 10 kgs without any problem.

2020-09-06 06:06:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Felicity 40mm can't have the 5 flutes,

2019-10-14 08:46:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)