Όλα τα μηνύματα

Ερ: Se puede abonar con Debit Card?

Ερώτηση από BG493918212 επί 2021-11-28 09:38:30

JNDIAS sim

2021-12-22 09:13:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: coloca pra envio antes de 1 semana?

Ερώτηση από BG172554181 επί 2021-05-10 10:49:12

JNDIAS sim

2021-12-22 09:13:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Vorrei sapere se c'é l'ASSISTENZA in Italia e se si di che tipo?

Ερώτηση από matteo cavaliere επί 2021-05-25 08:12:25

JNDIAS não sei

2021-09-24 06:47:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: a prova de água ? ip67 ?

Ερώτηση από maiconduenhas επί 2021-01-04 07:27:28

JNDIAS não

2021-09-24 06:47:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: outra área funciona normal com português do Brasil?

Ερώτηση από BG131211555 επί 2021-07-25 09:33:45

JNDIAS ótimo produto chegou em 30 dias ao Brasil . taxado em 240 reais

2021-09-17 02:55:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)