Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the sensor model/code? Does it really uses NDIR, as mentioned in the specification?

Ερώτηση από ww_eny επί 2021-01-25 03:44:29

BG352118114 It‘s very accurate and needs about 1 minute for a stable result concerning CO2, temperature and humidity is a lot faster and correct compared to calibrated measurements. The battery lasts about 8 hours, but can be reloaded via usb. I‘m not sure if it has an alarm function... good value for low price!

2021-04-17 08:55:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)