Όλα τα μηνύματα

Ερ: Do they fit the Mini 2? Are the screws for Mini 2?

Ερώτηση από dmanou επί 2021-03-11 04:42:19

sunny Yes, also works for Mini 2

2021-04-06 03:37:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: The screws are the same for the Mavic Mini and the Mini 2 ?

Ερώτηση από dmanou επί 2021-03-11 04:46:51

Genteel These Motor Cover with the screw is suitable for the Mavic Mini and the Mini 2

2021-04-06 01:04:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

dmanou You need a JST connector like this one: https://www.banggood.com/Wholesale-5-Pairs-15cm-JST-Connector-Plug-With-Connect-Cable-For-RC-BEC-ESC-Battery-p-50810.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search

2021-03-14 11:24:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

dmanou I do not think there is a way to set the zero point for the turn signals in the light controller, independently from the zero point of the receiver. I suppose you need to adjust your sub-trims in such a way that the main steering trim is always to zero. Good point though, it would be really nice if you could do that in the light controller.

2021-02-15 03:55:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is there any option to enable all four turn signals at same time?

Ερώτηση από BG567341640 επί 2021-02-05 05:51:16

dmanou No, there no such option available.

2021-02-06 02:22:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Anyone knows which screw goes where?

Ερώτηση από dmanou επί 2020-12-31 03:20:27

Ntbanis no

2021-01-06 06:05:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)