Όλα τα μηνύματα

Ερ: If I walk in the rain there will be some problems with the bike. Thank you

Ερώτηση από Ernesto επί 2021-08-03 09:03:39

The seller Dear customer, it’s okay if the rain is not too big. But we do not recommend using it when it rains.

2021-08-05 01:06:19 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: cerco keyboard tablet m18 grazie

Ερώτηση από Ernesto επί 2021-01-18 04:38:55

Bizzmo_ which brand?

2021-01-29 01:09:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)