Όλα τα μηνύματα

The seller Hello, dear customer. You can contact our technical customer service via email. He will answer professional questions for you. You can find the email method to contact us at the Help button on the Banggood homepage.

2021-09-16 03:22:27 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: never arrived

Ερώτηση από visualb επί 2020-01-15 08:33:24

Sandy u can ask the service staff

2020-01-16 02:44:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: si there playstore app ? is it possible download app ?

Ερώτηση από visualb επί 2018-12-11 01:50:34

sukhi55 is it have pal system

2019-01-13 06:48:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)