Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this the Hall Gimbal version?

Ερώτηση από luisu επί 2020-04-08 12:13:06

BG049134145 Yes

2021-09-16 05:20:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Will this fix the eachine tx16s transmitter?

Ερώτηση από BG491638715 επί 2021-06-22 11:34:38

luisu If Eachine Tx16S same,as they say, as RadioMaster Tx16S ,then it should fit

2021-06-30 12:54:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will this work on a ALZRC X360 swash?

Ερώτηση από luisu επί 2021-05-08 11:37:00

Pixzzles ok

2021-06-03 05:36:21 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: why so long to ship this item?

Ερώτηση από luisu επί 2021-05-20 12:30:36

The seller It may be because your location and the place of shipment are far away

2021-06-02 10:57:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the upgrade?

Ερώτηση από luisu επί 2019-01-15 05:30:37

BG411516401 The Foam is superb 👌, the Electronics is up to you.??

2021-05-04 10:40:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the maximum signal transmission distance?

Ερώτηση από Lenilton επί 2021-02-05 09:26:03

luisu Hola Lenilton, I do not have the instruments to measure the real signal distance,but others have tested,and have had satisfactory results,so this should not be an issue.Most reviews say that distance is aprox 1Km. Hope this helps

2021-02-05 11:43:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: When will you have one for the 450L version

Ερώτηση από luisu επί 2021-01-11 08:00:17

Wherewithal available soon

2021-02-05 06:00:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will it fit RadioMaster Tx16S or Jumper T16?

Ερώτηση από luisu επί 2021-01-30 04:43:46

dengjunbao no

2021-02-03 04:44:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will these part ever be sold separatly to really customize the radio?

Ερώτηση από luisu επί 2021-01-22 07:43:13

dengjunbao maybe no

2021-01-27 06:18:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is there a compatible faster GPS?

Ερώτηση από luisu επί 2020-12-13 12:09:18

BG209454175 I don’t know, thisGPS is pretty responsive.

2020-12-13 01:41:20 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

luisu There is a youtube video that shows a Jumper T16 foldable handle placed in a Radiomaster Tx16 ,so i guess it can be used vice-versa.

2020-11-23 03:32:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: anyone has the dimension to see if fits other tx,like jumper T16

Ερώτηση από luisu επί 2020-11-11 01:53:23

dengjunbao maybe no

2020-11-19 04:38:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: when is coming soon

Ερώτηση από luisu επί 2020-10-28 12:10:39

dengjunbao also need some days

2020-11-02 01:04:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)