Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is max PV input voltagejQuery111305566889494579452_1648312365625?

Ερώτηση από mikah007 επί 2022-03-26 11:37:55

The seller 24V

2022-03-28 08:25:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the size of the thread on the wheel axle?

Ερώτηση από mikah007 επί 2020-09-22 03:38:46

BG115340173 hi po bakit po ang tagal ideliver ng item

2021-11-01 08:07:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What are diameters in and out ports (cylinder and filter sides)?

Ερώτηση από mikah007 επί 2020-05-26 01:03:56

Waits hi,you can contact customer service cservice@banggood.com or live chat. They would tell you.

2020-06-05 07:12:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)