Όλα τα μηνύματα

Ερ: How much KG of force does this have?

Ερώτηση από DukeofMabel επί 2021-06-21 06:01:16

edmaxter No manual 6a8 kg não fiz o teste mas ele são muito bom é preciso

2021-07-07 05:08:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

edmaxter olá tudo joia vc já fez um voos com ele ? vc recomenda ?

BG415317441 29/11/2020
0
Σχόλια (1)