Όλα τα μηνύματα

Ερ: turtle mode --> NOPE

Ερώτηση από Blue_Rocket επί 2018-05-30 01:18:42

slo_rider turtle mode is working for me. I updated bf and esc fw to latest and in bf cli enter: set crashflip_motor_percent = 50

2018-06-20 12:05:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)