Όλα τα μηνύματα

Ερ: Q, avec 1smartphone Android 4G est il possible de connecter 1drone 5G?

Ερώτηση από Jecassou36 επί 2019-06-13 03:10:35

picca81g I think yes

2021-10-09 02:25:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)