Όλα τα μηνύματα

Ερ: Whats the real rated powernfor 20A plug?

Ερώτηση από Vedranius επί 2023-06-14 04:51:30

Doctor I use 16A, but only for small curent to 5A

2023-06-15 02:17:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Doctor Hi, I use this device on input of solar inverter. I dont test on batery count. Best tip, I tested next week.

2023-02-02 04:46:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what color wire to positive

Ερώτηση από Jonosouth επί 2022-06-10 07:09:53

Doctor Hi, positive is red wire, negative is black wire on esc, other witer is for 3 fazes on motor. Change direct of rotare, change two wires on motor or esc programing.

2022-06-10 09:08:30 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What current does it draw?

Ερώτηση από BG401046571 επί 2021-08-18 05:58:24

Doctor Hi, I use this only as player with audio line out.

2021-08-18 09:03:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)