Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this a 1/2 , 3/8 or 1 inch drive?

Ερώτηση από michaeldbbrittain επί 2020-01-12 08:12:33

gerulagorila 1 per 2 , half inch

2020-11-25 07:34:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I find wifi antenna for this model?

Ερώτηση από Geo46ko επί 2020-10-01 02:38:55

gerulagorila Maybe you meant :radio antena. It has built in WiFi. Option for hot spot available. If that's your plan to boost the Hotspot I have no idea.

2020-10-01 02:42:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the battery voltage?

Ερώτηση από yyss1955 επί 2019-06-13 11:41:25

gorila I guess 20, Makita 18V dosent start with it (due to some motor protection I guess). 100 NM sounds wright as it is not able to open the nust on my Ford Mondeo alloy wheels at 110 NM.

2020-06-07 01:17:52 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (10)