Όλα τα μηνύματα

Ερ: Frsky X7 traranis can’t bind ?

Ερώτηση από BG411544916 επί 2022-05-14 08:17:05

marcelo_barbosa não sei dizer

2022-05-20 04:43:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: is this item compatible with flysky i6x?

Ερώτηση από BG213837518 επί 2022-05-09 12:10:00

marcelo_barbosa não sei dizer

2022-05-20 04:42:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: is ok to x9d plus se 2019 version?

Ερώτηση από JM_FPV επί 2019-08-03 10:41:16

marcelo_barbosa sim

2022-04-24 06:36:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Any other colors beside black?

Ερώτηση από subhankar.starc επί 2019-08-22 12:30:22

marcelo_barbosa a pulseira pode ser substituida por quarquer uma de 20mm

2022-04-24 06:36:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: ürün içeriği nedir

Ερώτηση από BG103503445 επί 2022-04-10 03:46:27

marcelo_barbosa e uma surpresa

2022-04-13 09:46:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: have batery the car?

Ερώτηση από Vitor Miguel Silva επί 2020-12-15 12:51:20

marcelo_barbosa não

2022-04-11 05:35:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (10)

marcelo_kell as crianças gostaram, mais é muito frágil.

marcelo_kell 26/11/2020
2
Σχόλια (8)

Ερ: shouldn't it say "Press Record" instead of "Press Pecord"?

Ερώτηση από scanlanspaintin επί 2019-11-26 04:16:45

marcelo_barbosa sim, clicando no botão ela ja começa a gravar

2022-04-03 07:39:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)