Όλα τα μηνύματα

Ερ: Are any of the electronics waterproof?

Ερώτηση από BG324112115 επί 2022-01-01 08:27:57

Wil_Mountain_RC Only [minor] splash, not submerged

2022-01-01 09:44:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How big is the car in inches?

Ερώτηση από BG351119110 επί 2021-10-03 08:02:59

Wil_Mountain_RC 35 x 20.5 x 11.5 cm (L x W x H) 13.8 x 8.1 x 4.5 inch (L x W x H)

2021-10-03 09:11:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the total lenght from tip to tip.??

Ερώτηση από BG338151234 επί 2021-08-29 07:48:55

Wil_Mountain_RC Full length is 87 mm.

2021-08-29 05:12:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what are the dimensions of the mount

Ερώτηση από minasminas επί 2021-07-11 03:40:40

Wil_Mountain_RC 48 x 36 x 5 mm

2021-07-12 05:45:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will these fit 124019 ? Ive already bent the front ones on my car

Ερώτηση από BG518111116 επί 2021-02-03 07:28:51

Wil_Mountain_RC Yes,I used these in my 124019. They will absolutely fit.

2021-07-01 02:45:45 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: will the product be available in any of the EU warehouses?

Ερώτηση από BG382234331 επί 2021-06-28 11:07:07

Wil_Mountain_RC AskBANGGOOD customer services.

2021-07-01 02:45:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Will this fit the wl toys 144001?

Ερώτηση από BG341221149 επί 2021-06-21 12:00:43

Wil_Mountain_RC Nowithout adjusting the battary tray

2021-07-01 02:44:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does the 2600mah battery fit inside without falling out?

Ερώτηση από BG164922354 επί 2021-06-17 12:53:10

Wil_Mountain_RC Yes, this is not a problem!

2021-06-17 03:34:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Does this fit the 124019?

Ερώτηση από BG561054205 επί 2021-01-02 06:41:43

Wil_Mountain_RC Yes,that it does. I have one in my 124019. Excellent servo for this application and very good value!

2021-05-12 06:04:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)