Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can I use the 17 to 21 string for 16 lifepo4 batteries in series to balance?

Ερώτηση από Tegarol επί 2021-08-09 03:35:45

Silintone Get the 15-17 string, its cheaper and works , i have bought 3 of them an all good so far. 16s lifepo4 Usefull tip - insulate the last cable you don't need before plugging it in else it could short the board.

2021-08-09 05:57:01 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Tegarol Nothing at all and it comes without a box,not even sure of this thing is new,just received today.

2021-11-26 06:56:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG441016498 You are right, its a 100 Watt panel. I have also done the calculation. Dimensions are too small.

2020-12-02 01:51:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: This is real 500w

Ερώτηση από lhans_23 επί 2020-11-15 02:42:27

BG441016498 No its noy real 500watts of power. Spec Sheet days 18volt and 5.5Amp max. Power = Volts x Amps =18 x 5. 5 = 100 Watt panel Also the dimensions gives it away. This product is not 500Watt, it a 100 Watt panel

2020-12-02 01:49:46 Βοηθητικός (4)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)