Όλα τα μηνύματα

Ερ: what type are these batteries? lipo, NiMH or nicad

Ερώτηση από Mikey Barnard επί 2022-05-18 04:50:55

DerrenMead They are lithium ion with a Tamiya style connector.

2022-05-18 09:06:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: where can I get drive shafts from?

Ερώτηση από shanks1101 επί 2022-02-24 12:52:37

DerrenMead The metal UJs are available on Banggood I believe.

2022-02-24 01:30:53 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hi may i know what's the wheel base of this

Ερώτηση από BG171613187 επί 2022-01-31 05:02:27

DerrenMead it's 285mm

2022-01-31 11:27:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)