Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this the same car as the Austar ax8560?

Ερώτηση από omgwtfbbq επί 2024-01-04 08:42:52

DerrenMead Yes, in Red

2024-01-06 12:10:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Price gone up by over ***** overnight? 🤣

Ερώτηση από DerrenMead επί 2023-12-11 12:09:16

radier I got mine for 275$ with the original battery of 6200mAh 2s from Ali. Received it yesterday.

2023-12-22 08:27:52 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How to enhance its performance?

Ερώτηση από BG491837321 επί 2023-12-10 03:57:44

DerrenMead Trx4m parts should mostly fit. Try oil shocks, some brass and wheels & tyres

2023-12-11 11:41:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: it's speed does not increase after changing the speed from medium to high what to do?

Ερώτηση από BG491837321 επί 2023-12-10 03:58:47

DerrenMead I think it is more for torque. Mine does change if you have it at half throttle. I have created a Facebook group for this car.

2023-12-11 11:40:04 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)