Όλα τα μηνύματα

Ερ: does 2207 1800kv work for 4s??

Ερώτηση από joshuathomas200 επί 2019-11-19 02:05:58

Zicowasthere yes,but they are too lazy,needs more power

2022-08-01 01:07:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Is the receiver of BNF version separated from the FC board or one-board (FC+Receiver) ?

Ερώτηση από xyzer1 επί 2018-02-20 07:36:18

Zicowasthere on board

2022-01-16 08:50:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: glasses and control come together?

Ερώτηση από BG417321012 επί 2021-04-21 07:53:07

Zicowasthere no

2022-01-16 08:47:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)