Όλα τα μηνύματα

Ερ: can I run it by a 5v 1amp dc power supply? will it burn if I run it 5v 1amp because it is 0.2amp

Ερώτηση από BG322019373 επί 2021-09-17 01:54:17

Alferboy It will run completely fine with any 5v power supply above 0.2amp. It'll only draw what it needs ( it's needs quite below 200mA ).

2021-09-17 02:16:13 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Alferboy No, TTL logic levels only

2021-03-01 11:52:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can I put knob to adjust the voltage and the current?

Ερώτηση από Ανεστης Παγτζογλου επί 2021-02-14 05:25:49

Alferboy No. This is a fixed voltage power supply that is mainly to be used with the RD6006 or RD6006W power controllers, inside a S06A box. This will allow it to be fully voltage variable. I have one of these sets and it's awesome!! See the note: "Note: This power supply can be used with Product ID: 1587151 (RD6006 RD6006-W), S06A Case Product ID 1587330 (If you need to use with RD6006 RD6006-W, please select 60V)"

2021-02-15 01:36:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Does this also work with the RD6018W power supply?

Ερώτηση από BG035125420 επί 2021-01-27 02:41:51

Alferboy From what I see it's the same size has the one I have for the RD6006W, so it's most likely. The size is standard.

2021-01-29 02:57:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: DOES IT COME WITH DIRECTIONS?

Ερώτηση από kevinpittsburgh επί 2020-07-08 11:30:44

Alferboy None that I recall

2020-07-08 11:43:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Alferboy O "pente" tem um "ponto" numa das pontas. Esse ponto deve correponder ao pequeno quadrado na placa. O fio azul deve ser engano. Tem 3 pontos de alimentação na placa. A ficha, os dois pontos ao lado da ficha para ligar a alimentação e os outros dois pontos do lado direito da placa que servem para ligar uma bateria de 3v para manter a hora quando falta a energia.

2020-07-02 04:50:10 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can we obtain the file to program in case we clear the 2051 ?

Ερώτηση από Alferboy επί 2020-06-27 10:44:08

CutieePie Should be like this

2020-07-02 03:55:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Alferboy It's a fraction of a second. 700A*(4~12V) = 2800W - 8400W

2020-06-12 11:05:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does temperature sensor comes along or have to buy it separately ?

Ερώτηση από Mehul επί 2020-05-28 05:32:49

Alferboy It has no temperature sensor.

2020-05-29 01:28:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Alferboy You should read your board's documentation. Most of these sensors will work with 3,3v or 5v. Your board seems to use mainly 3.3v logic. For everything digital, if you pullup on the board side you should be ok. But you'd better make sure if your board is 5v logic tolerable (I think there's a set of pins where it is).

2020-05-08 07:52:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: How many usages per cap??

Ερώτηση από Alferboy επί 2020-02-03 01:02:32

daffster13 Approx 15,836,452,398,763. But results may vary. 😁

2020-02-10 07:42:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How does this differentiate a power failure from the wall switch being turned off???

Ερώτηση από Alferboy επί 2020-01-20 07:16:07

mareklew Other devices connected to grid, including your grid feed transformer, provide a short between the AC contacts. Bulb recognizes that a) there's no AC voltage and b) the contacts have electric path between them and powers on.

2020-01-21 02:15:09 Βοηθητικός (6)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: This comes configured for which timezone? CET? Can it be changed to WET?

Ερώτηση από Alferboy επί 2019-08-25 02:56:28

mmm456 Снимите и установите часовую стрелку, как вам нужно. Rotate the hour hand manually as you need.

2020-01-15 06:26:14 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)