Όλα τα μηνύματα

sparky nice boat my friend, I got the Volantex Atomic, it's a catamaran, with big motor, I recently fitted a new motor in it!!! I like fast boats, I may build the Outrigger you can get off Banggood, looks like anice logical build, my Kinda model fast smooth. Rob

2020-12-13 06:14:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)